HÄLSOANALYSER

WELLNES SCREENING

När du gör en Wellness Screening får du en fysiologisk översiktsbild samtidigt som du får information om ett flertal viktiga hälsomarkörer.


Wellness-Medical-Screening är en kliniskt validerad biometrisk screeningmetod som grundar sig på varje persons unika fysiologi och biokemi. Den talar om vad som behövs för att en person ska nå en optimal hälsa. Vi kartlägger dina fysiologiska styrkor och svagheter. Resultatet gör det möjligt att ta fram individuella effektiv frisk- och livsstilsråd för dig. Screeningen utgår från hälsa och inte sjukdom. Screening upptäcker avvikelser i en persons hälsa. Syftet är att få information om vart patienten befinner sig på en hälso skala. Screeningen kommer ge oss svar på olika fysiologiska hälsomarkörer för att starta upp arbetet med en livsstilsplanering. Med denna form av hälsoundersökning kan vi bedöma en persons hälsa och risker för de livsstilsrelaterade sjukdomarna som idag utgör 70 – 80 % av alla sjukdomar.


Att få kunskap innan ohälsa eller sjukdom, är det bästa vapnet när vi skapar grunden för din personliga friskvårds-planering.


Observera att vi mäter avvikelser ifrån en optimal hälsa och inte diagnostiserar sjukdomar.


Wellness-Screening är ett datorstött Lifestyle Management System som tar reda på hur din livsstil påverkar din hälsa.


DIN LIVSSTIL IDAG PÅVERKAR DIN HÄLSA IMORGON

Wellness-Screening ger en översiktsbild av din hälsa och ger svar på 40 olika fysiologiska hälsomarkörer. De huvudsakliga biomarkörer som framkommer vid en screening är:


• Kroppsammansättning
• Kondition
• Stress
• Hjärnan (serotonin, dopamin och mental stress)
• Insulinresistens
• pH värde och oxidativ stress
• Låggradig inflammation
• Cirkulation inklusive endotel funktion
• Hjärta & kärl (hemodynamik och vaskulär ålder)
• Matsmältning
• Underfunktion sköldkörtel
• Autonoma nervsystemet kopplat till utmattning


HUR GÅR DET TILL?

Screeningen tar 8 minuter är uppdelad i 3 steg och är enkel att genomföra.


Steg ett

Du kommer att sitta ner på en stol och placera dina händer och fötter på galvaniska plattor samt få två elektroder kopplade till din panna. En Oximeter (pulsmätare) kommer att placeras på ditt pekfinger och via oximeter gör man flera olika mätningar:

• Syremättnadsmätning

• Pulsvågkanalys

• HRV (Heart Rate Variability) mätning.


En blodtrycksmanschett kommer att sättas på din arm som ger en ökad förståelse av det autonoma nervsystemets funktion.


Nu genomförs tre mätningar:

• en Bioimpedans mätning

• en Galvanic Skin Response mätning

• en mätning av aktiviteten i svettcellerna, vilket innebär att man gör en Sudomotor test


Steg två

För att mäta och få en ökad förståelse av det autonoma nervsystemets funktion kopplat till eventuella utmaningar som nervsystemet får utstå, kommer du att göra en andningsövning under en minut.


Steg tre
I steg tre ska du resa dig upp från stolen och stå i upprätt position under en minut.


Dessa tre steg kommer direkt efter att screeningen är klar, ge dig svar på mellan 40–60 olika fysiologiska hälsomarkörer.


Snabbt ser vi vilka eventuella obalanser du har och tillsammans med din hälso-berättelse skriver jag en personlig hälsoplan som du enkelt följer mot en bättre hälsa och mindre obalanser.


Du ska helst inte om möjligt ha ätit eller druckit kaffe/te samt intagit hälsoprodukter under de 2 närmaste timmarnas före besöket.


När du bokar en 60 minuters Wellness Screening så får du:

• en status rapport från testen

• en genomgång av din hälsa och vad du bör göra

• en skriftlig sammanfattning i en individuell hälsoplan


Varför göra en Wellness Screening?
Det är snabbt, enkelt och helt utan blodprover eller andra obehag. Inom loppet av åtta minuter så har du fått en tillförlitlig check på hur du mår på insidan. Screeningen visar din hälsas styrkor och ev svagheter, vilket kan vara klokt att ha koll på i dessa tider. Direkt efter avslutad screening får du resultatet på skärmen och vi går igenom resultatet så du vet hur du ska förbättra dina svaga punkter. Kan du jobba med dessa så kanske du slipper framtida obalanser.


Uppföljningsfunktioner

För att kunna mäta resultatet efter en friskvårdsinsats återfinns i systemet uppföljningsfunktioner så man enkelt kan följa kundens resultat över tid. Alla som gör en Wellness Screening får en individuell hälsoplan att arbeta efter. Normalt arbetar man med eller utan coaching i 6 – 8 veckor. Därefter gör vi en ny screening och ser hur din hälsosatsning har gått. Om du önskar följa dessa insatser under ett 6 – 12 månader så tar jag fram ett speciellt utarbetat paket och pris på det.

Evidens:

Vi tycker det är viktigt att de metoder vi använder är kliniskt validerade och bygger på evidens. Biomarkörerna som presenteras i screeningen har sin evidens genom antingen peer reviews eller universitets studier som har jämfört värdena mot främst det som anses vara gold standard.


Ta del av alla studier nedan

Main Clinical Studies

klicka på text för att öppna PDF


LEWIS JEP, MELILLO AB, TANNENBAUM S, GAO J, LONG E, ALONSO Y, KONEFAL J, WOOLGER JM, LEONARD D, SINGH PK, CHEN L, TIOZZO E.

Validation of the EIS-GS, ESO and ES-BC. Comparing the accuracy of ES-BC, EIS and ES Oxi results versus the recognized standardized assessment. Medical Devices. Evidence and Research.September 2011. Volume 2011. 4p.169-177.

 

CHAIM E A, GOBATO RC-

New Approach to beta cell function screening by nitric oxide assessment of obese individuals at the population level. International Journal of Internal Medicine May 2012. Volume 2012:5 Pages 449 – 454. ​

​​

CHAIM E A, GOBATO R C, CARVALHO

RAMOS M.

Correlation between HOMA2 and HbA1c with algorithms derived from bioimpedance and spectrophotometric devices. Obesity Surgery.2012 DOI: 10.1007 | s11695-012-0683:3.

 R&D publicationsklicka på text för att öppna PDF​

MAAREK A.
Electro interstitial scan system: assessment of 10 years of research and development. Medical Devices: Evidence and Research. March 2012 Volume 2012:5, Pages 23 – 30.

 

F. CAUDAL
New marker using bioimpedance technology in screening for attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in children as an adjunct to conventional diagnostic methods. Psychology Research and Behavior Management » Volume 4, P.113-117.2011
​​
VG ALEXEEV VG, LV KUZNECOV.
Bioimpedance in monitoring of effects of selective serotonin reuptake inhibitor treatment. Psychology Research and Behavior Management. p.81-86. Volume 4.2011.

 

Peer Reviewsklicka på text för att öppna PDF


Measurement and Interpretation of the Ankle-Brachial Index

 

​Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement

 

​Diabetes Autonomic Neuropathy

 

​Diabetic Neuropathy: Diagnostic Methods

 

​Determination of age-related increases in large artery stiffness by digital pulse contour analysis

 

​Role of Endothelial Dysfunction in Atherosclerosis

 

​Impact of Reduced Heart Rate Variability on Risk for Cardiac Events

 

​Diabetes, Glucose, Insulin, and Heart Rate Variability

 

​Diabetic Neuropathies: The Nerve Damage of Diabetes

 

​Diabetes, Glucose, Insulin, and Heart Rate Variability

 

​Independent Determinants of Second Derivative of the Finger Photoplethysmogram among Various Cardiovascular Risk Factors in Middle-Aged Men

 

​Assessment of Vascular Aging and Atherosclerosis in Hypertensive Subjects

 

​Diabetes: Sweat Response and Heart Rate Variability During Electrical Stimulation in Controls and People With Diabetes

​​

Diagnosis and Treatment of Pain in Small Fiber Neuropathy

Fitness markers -  Department of Analytics and Physiology

HRV fitness markers

Physical capacity with heart rate variability