Homeopati

Homeopati är en holistisk läkemetod, som behandlar hela människan, både fysiskt, emotionellt och mentalt. Homeopati stärker kroppens försvarsmekanism och ger den kraft att stimulera immunförsvaret till självläkning, och har därmed förmåga att påverka den underliggande orsaken till obalans.

De flesta obalanser kan behandlas med homeopati, de fungerar både vid kroniska och akuta tillstånd. Eftersom homeopati är en läkemetod som tar hänsyn till patientens individuella obalans får personer med samma analys ofta olika homeopatiska läkemedel. Som ett exempel får tio olika personer med astma inte alla samma medicin.

Homeopatiska läkemedel stimulerar och hjälper kroppen till självläkning genom att den stödjer och stärker kroppens immunförsvar. 

Homeopatins tilltagande popularitet är ett tecken på att vi behöver en biverkningsfri läkemedelsterapi, som redan i sin ansats gör hela människan till måttstock för sin egen läkning.  Enligt WHO* är homeopati världens näst största primärvård. Bara i Tyskland finns det runt 6000 praktiserande homeopater och i snitt 40 % av européerna använder sig av homeopati.

De homeopatiska läkemedlen framställs enligt en särskild process och kommer från växter, djur eller mineraler.  Tillverkningen följer strikta regler och läkemedlen måste vara godkända av läkemedelsverket.

*WHO (världshälsoorganisationen)

unsplash