PULSLÄSNING

Läsning av pulsen görs genom att tre fingrar läggs på klientens puls (handled).  Det som avläses är vata, pitta och kapha med underavdelningar. Sjuttio olika variationer av pulsar kan avläsas och som alla har olika innebörd.

Pulsen är uttryck för tillstånd i en persons mentala och fysiska hälsa.

unsplash