AYURVEDA

Ayurveda betyder ”kunskap om livet” och beskriver människan som en helhet. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet. Ayurveda är en ca 5 000 år gammal hälsovetenskap och ser den enskilda människan i ett helhetssammanhang.


Ayurveda är konsten att dagligen leva i harmoni med naturens lagar. Dess syfte och mål är att bibehålla den perfekta hälsan genom genom lämplig diet, livsstil, rening och föryngring.


Ayurvedan omfattar fem element – eter, luft, eld, vatten och jord. Enligt ayurvedan består allt – människan, grönsaker, blommor, djur, sinnesintryck av dessa element – i olika kombinationer. Elementen tar sig olika uttryck, men finns alltid representerade i allt. Dessa element tar i människan form som de tre doshorna (dynamiska krafter) – vata, pitta och kapha.

Dessa doshas betecknar även fysiologiska konstitutioner eller kroppstyper. Varje människa har både vata, pitta och kapha inom sig, men domineras nästan alltid av en eller två av dessa.


I stora drag går ayurvedan ut på att skapa balans mellan de tre doshorna. Sammanlagt finns 10 möjliga kroppstyper med olika kombinationer av vata, pitta och kapha.