KONSULTATION

  • Hälsokonsultation, inkluderar irisanalys, pulsläsning, homeopati samt förslag på åtgärder. (Obs! tillkommer kostnad för homeopatiska läkemedel samt kosttillskott)


  • Wellness Screening, vi utvärdera resultatet och sätter tillsammans upp riktlinjer, struktur och mål för önskat resultatet. (Obs! tillkommer kostnad för homeopatiska läkemedel samt kosttillskott)


  • Stor Hälsokonsultation, inkluderar wellness screening, irisanalys, pulsläsning, homeopati samt förslag på åtgärder. (Obs! tillkommer kostnad för homeopatiska läkemedel samt kosttillskott)


Ulf Örterström

Jag arbetar som natural Health Advisor och Homeopat, med - ayurveda, irisanalys, homeopati, pulsläsning, wellness screening och som coach för att tillsammans med dig frigöra din inneboende potential och därmed

öka din självkänsla och självinsikt.


”Jag utgår från helheten, hela människan och hela vår livssituation. Att motivera och hjälpa människor till en bättre mental- och fysisk hälsa.”

LÄS MER OM ULF