Vad är coaching?

Coaching är en samtalsmetodik som hjälper människor att växa och utvecklas.

Du är vad du tänker! Varför tänker vi ofta negativa tankar istället för att fokusera på det positiva? Vi kan faktiskt påverka vad vi tänker genom att välja hur vi tänker. Det behövs såklart lite övning och små påminnelser ibland.

 Coaching innebär att vi tillsammans sätter upp mål efter dina behov och önskemål.

Jag ger dig vägledning och inspiration så att du trivs med din vardag. Genom att tänka i nya positiva banor förändrar och förbättrar du möjligheterna att nå dit du vill!

För att kunna sätta upp mål i livet är det viktigt att du vet vad du vill uppnå, vad som gör dig glad och hur just du vill må. Ditt mål kan gälla att nå ett träningsresultat, kosten, sömnvanor, uppnå en drömvikt, livstilsförändring, hitta motivationen, förändra en stressig vardag och få mer energi.

Coaching innebär att du som coachas själv är aktiv i samtalet och arbetar mot den förändring som du vill uppnå. Ansvaret för din utveckling ligger hos dig.

Under coaching används olika frågeställningar och verktyg för att du ska kunna skapa nya perspektiv och tankemönster.

En coach ger inga expertråd eller serverar färdiga lösningar på problemen, utan sporrar sin klient att lösa problemet genom att hitta sina egna lösningar.

Coaching är därför inte samma sak som rådgivning eller terapi.

Vad kan du förvänta dig av coaching?

Att få hjälp att strukturera upp dina tankar och mål samt att få hjälp att skapa de handlingsplaner du behöver för att komma dit. Jag kommer att vara ditt bollplank som sätter dig i första rummet för att hjälpa dig att utvecklas på bästa möjliga sätt och i den takt som passar dig.

  • Samtalen sker genom personliga möten eller via telefon.
  • Du kan under hela coachperioden även ha sms- och mailkontakt med mig.
  • Som coach har jag tystnadsplikt om vad du berättar i våra samtal.

Jag följer ICC´s standard i min roll som coach. (ICC – International Coaching Community)

En professionell coach hjälper dig fokusera på de viktigaste frågorna. Coaching erbjuder en metod att behålla fokus och finna den bästa lösningen för dig som individ eller för företaget och verksamheten.

” Coaching handlar om framtida möjligheter, inte om begågna misstag.”  John Whitmore.

Vågar du förändra ditt liv! 
” In the middle of difficulty lies opportunity”
Albert Einstein